V dnešných podmienkach je neaktívna spoločnosť zbytočným nákladom, pretože vďaka daňových licenciám musíte ročne zaplatiť od 480 € do 960 € len za to, že nejakú spoločnosť máte, bez ohľadu na to, či ju vôbec využívate. Aj preto ide o mrhanie vašich prostriedkov a je lepšie, keď sa takejto spoločnosti zbavíte. Existujú tri spôsoby ako zbytočne nevyhadzovať stovky eur za daňové licencie – likvidácia spoločnosti, vymazanie bez likvidácie a jej predaj.

Vymazanie z ORSR bez likvidácie

Vymazať firmu z obchodného registra sa dá aj bez likvidácie, dokonca tento spôsob je medzi podnikateľmi oveľa obľúbenejší – jednak viete predpovedať čas vymazania, ale hlavne je to rýchlejšie. V podstate je to zlúčenie vašej spoločnosti s inou, pričom záväzky, pohľadávky a aj celé účtovníctvo vašej spoločnosti nezaniká, iba je presunuté pod hlavičku novej firmy. V podstate je to celé vo vlastnej réžii, až vymazanie z ORSR je na štáte.

Predaj spoločnosti

Predaj spoločnosti je dnes pomerne obľúbený spôsob, ako sa zbaviť neaktívnej firmy. Podmienkou však je, aby vaša spoločnosť bola „účtovne vyčistená“, teda nemala žiadne záväzky a pohľadávky. Kto má o takéto spoločnosti záujem? Firmy, ktoré ich kupujú a ďalej predávajú svojim klientom, ktorí majú záujem o podnikať okamžite. Nechcú si zakladať vlastnú spoločnosť a nechce sa im čakať 14 dní, vďaka kúpe už existujúcej spoločnosti, môžu podnikať už do pár hodín.

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia s.r.o. patrí medzi tie najmenej obľúbené spôsoby, ako sa zbaviť firmy. Ide o dlhodobý proces, plný byrokracie a behania po úradoch, aj preto sa môže pretiahnuť až na viac ako 9 mesiacov. V ideálnych podmienkach likvidácia spoločnosti trvá približne 6 mesiacov. Aj preto urobíte najlepšie, keď sa obrátite na externú spoločnosť, ktorá to urobí za vás. Žiadne starosti, žiadny stres, jednoducho iba pár podpisov a externá firma sa o to postará. Na koho sa môžete obrátiť? Navštívte stránku Sabron.sk a zistite o likvidácii s.r.o..

Ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti
Ohodnoťte príspevok