Čoraz viac podnikateľských subjektov na Slovensku rieši otázku neprimerane vysokých daní, a hľadá cestu ako tieto dane znížiť. Riešením sa stáva podnikanie mimo územia SR. Veľké množstvo firiem ku koncu minulého roka zmenilo svoje sídlo a začali podnikať v susednom Maďarsku. Zriadenie novej firmy v Maďarsku je rýchle a nenáročné, pričom tu platia výhodné daňové sadzby. Pri obrate do cca 1 500 000 € tu platí znížená sadzba dane len 10%. Odvodové zaťaženie je tu takisto nižšie ako na Slovensku, a registrácia k DPH trvá len niekoľko dní.
Ak sa teda rozhodnete podnikať v Maďarsku stačí, aby ste si zvolili obchodný názov, sídlo spoločnosti a predmet podnikateľskej činnosti. Na celý proces založenia firmy však musí dohliadať advokát.

Založenie spoločnosti v Maďarsku na kľúč cez spoločnosť Fontionnel sro trvá maximálne 7 pracovných dní. Pracovníci firmy vypracujú listiny potrebné na založenie firmy, vybavia živnostenské oprávnenia, uhradia súdne poplatky, zabezpečia zápis firmy do Obchodného registra, prihlásenie k dani z príjmov, registráciu DPH a po úspešnom založení firmy odošlú všetky listiny na adresu, ktorú si určí klient.

 

Podnikanie v Maďarsku
Ohodnoťte príspevok