Postúpením pohľadávky sa rozumie zmena v subjekte veriteľa, kedy dlžník uhradí svoj dlhu namiesto pôvodnému veriteľovi novému veriteľovi, ktorému bola pohľadávka postúpená. Veriteľ môže svoju pohľadávku postúpiť i bez písomného súhlasu dlžníka inému veriteľovi. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Nový veriteľ je povinný postúpenie pohľadávky preukázať zmluvou o postúpení pohľadávky. Pôvodnému veriteľovi stačí túto skutočnosť preukázať oznámení o postúpení pohľadávky, v ktorom uvedie nového veriteľa pohľadávky voči dlžníkovi. Dlžník si môže v zmluve, z ktorej predmetná pohľadávka vznikla vymieniť, že takéto postúpenie pohľadávky nie je možné. Možno to vymieniť na dobu určitú, na celú dobu pohľadávky, alebo len voči niektorým osobám ako potencionálnym novým veriteľom.

Postúpenie musí byť písomnou formou, inak je postúpenie neplatné. Postúpenie môže byť aj bezodplatné. V tom prípade ide o dar a postupca nezodpovedá za obsah a kvalitu pohľadávky. Ak ide o odplatné postúpenie pohľadávky, bývalý veriteľ je zodpovedný za obsah bez ohľadu na výšku odplaty. Postupca je zodpovedný za vymožiteľnosť pohľadávky len do výšky prijatej odplaty + úroky.

Postúpenie pohľadávky
5 (100%) 2 votes